Проучване на Програмата за развитие на ООН за готовността за усвояване на средства