*амкова програма за конкурентоспособност и иновации / CIP
1. Кратко описание

Програмата е създадена с оглед...