кризата е предизвикателство за нов бизнес. Има доста исторически примери