Според мен лично проблема с парите от евро фондовете е подобен, няма достатъчно лесно достъпна информация. Дори да има информация не е систематизирана и обработена и човек лесно може да се загуби докато търси каквото му трябва.