Програмата е наследник на програма Мeдия Плюс/Медия обучение. Новата програма обединява дейностите по предишната програма - развитие, разпространение, популяризиране и обучение. Програмата е с период на действие 2007-2013 г.

Аудио-визуалният сектор е основно средство за разпространяване и развиване на европейските културни ценности. Той играе решаваща роля в създаването на европейската културна идентичност и изразяването на европейското гражданство. Обменът на европейски аудио-визуални творби (филми и телевизионни програми) помага за увеличаването на междукултурното общуване. Подкрепата на Общността цели да позволи на европейския аудио-визуален сектор да играе ролята си за заздравяване на европейската култура.

Европейският аудио-визуален сектор има и голям социален и икономически потенциал. В този смисъл, подкрепата на Общността за него е в съответствие с реализирането на Лисабонската стратегия.

Замисълът на програма Медия 2007 е да продължи дейността на Общността, започната и реализирана с програмите Медия 1, Медия 2 и програма Медия Плюс/Медия обучение от 1991 г. насам.
http://www.europe.bg/htmls/page.php?...3&category=104