Защо съществуват Еврофондовете, а и техните аналози в други държави като САЩ, Япония и други ?
Какво е субсидия и защо тя е измислена ? Защо повечето държави субсидират селските си стопанства ?

Знаем ли отговорите на тези въпроси...или не се замисляме