Тук прилагам най-добре направеното ръководство, видяно от мен до момента. Това обаче не означава, че е подходящо за начинаещи ....необходим е вече известен опит в терминологията и логиката на проектите.
*ъководството е за ОП" Административен капацитет" Но има принципни неща, ценни при подготовка на всеки проект !
Линк към *ъководството