Българите между 20 и 34 години са с ниска степен на образованост. Това съобщи председателят на Националния статистически институт (НСИ) Мариана Коцева по време на дискусия за заетостта в условията на криза.
“Мит е, че в страната има висококвалифицирана работна сила”, коментира Мариана Коцева. Тя допълни още, че поколението, което предстои да излезе на пазара на труда, не притежава необходимите знания и компетенции. Според социалния министър Тотю Младенов, причина за изключително ниското ниво на квалификация на заетите е фактът, че голяма част от българската икономика не е конкурентоспособна. Това рефлектира на нивото на мотивация и подготвеност на бъдещата работна сила и създава големи проблеми на държавата.През февруари т.г. ЮНЕСКО обяви, че 774 милиона души по света на зряла възраст не умеят да четат и да пишат. Това означава, че всеки девети жител на планетата е неграмотен.Оказва се, че най-много са необразованите в Индия – около 35% от цялото население. След нея се нареждат Бангладеш, Бразилия, Китай и Египет. Юнеско прогнозира, че до 2015 година около 56 страни няма да могат да обхванат всички деца в началното образование.