Новите медии изграждат огромни интернет общности от хора, до които ЕС много трудно би достигнал: младите. Според новия доклад на Morten Løkkegaard (АЛДЕ, Дания) европейските институции трябва да се доберат до хората чрез новите медии, за да се стигне до публичен дебат на европейско ниво.
"В ЕС има богатство на информация, но няма никаква комуникация", каза докладчикът Morten Løkkegaard на 27 април, представяйки доклада си в Комисията по култура и образование.

Да бъдем там, където протича общуването
Според Morten Løkkegaard младите хора, които използват новите "Социални медии" не са свикнали просто до имат достъп до тях, а да отговарят, споделят или използват информация. "Социалните медии" представляват идеалното място за провеждане на "европейски диалог", но за да достигнем до тази нова аудитория, всеки трябва да знае къде ще протече общуването - Facebook, Twitter и др.
http://www.europarl.europa.eu/news/p...default_bg.htm