Ако Брюксел разреши, процедурата ще тръгне най-късно през септември

Започна обществено обсъждане на схемата, която ще подпомага бизнес инкубатори в България със средства от ОП Конкурентоспособност. Процедурата е на стойност 35.2 млн. лв. и ще бъде отворена най-късно до края на септември, съобщиха от Управляващия орган на програмата.

Тази процедура може да стартира само след като се одобри от Европейската комисия. Това се налага, защото средствата по нея ще бъдат предоставени по линия на Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза. От Брюксел трябва да се уверят, че схемата е съвместима с изискванията на тази рамка. Ако това не се случи, тя няма да бъде открита през третото тримесечие на 2010 г, предупреждават от Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност.