Беше горещ летен ден. Големият мощен локомотив пореше въздуха и оставяше топла следа в покрайнините на малките градчета. Европейската комисия (ЕК) се връщаше от изтощителна среща с Алтернативни източници на финансиране. ЕК разкопча няколко копчета от копринената си риза и под слънчевите лъчи лъснаха красиво оформените Структурни фондове, разкриващи цялата мъжественост и сила на този авторитет.

Вратата на купето се отвори и вътре влезе Бенефициентът. Оскъдното облекло даваше пълна свобода на фантазията. Шевовете на прилепналата блузка едвам издържаха под напора на двата напращели Проекта. Това, от което се нуждаеха, бе Донор, който да ги поеме в ръцете си, да ги раздвижи страстно и да засмуче излизащите на върха на зърната идеи.
Управляващият орган (УО) на ЕК мигновено откликна на разкриващото се пред очите му Проектно предложение. Корав и нагоре насочен, той трудно спазваше Изискванията за допустимост, когато в главата му имаше ясен План за действие и График на изпълнение. Първата Дейност включваше мигновено източване на Проектите. Очакваните резултати бяха свързани с преминаване от Специфична към Обобщена цел.
Бенефициентът знаеше, че е от изключителна важност Устойчивостта на проектите, затова бавно разтвори дългите си крака, обхвана с ръце късата си пола и плавно я изтегли нагоре, докосвайки целия си ханш. Пред очите на ЕК се откри цялата прелест на *ъководителя на Проекта.

Управляващият орган на ЕК бе на ръба на експлозията. Владееше го единствено мисълта как да сграбчи здраво двата Координатора и да накара *ъководителя на проекта да усети цялата мощ на Управляващия му орган. Бенефициентът бе сигурен, че Административният му капацитет ще издържи под напора на Управляващия орган на ЕК.

Бенефициентът бавно доближи структурираното тяло на ЕК и отправи предизвикателно предложение за неповторимо Административно обслужване. Целта на Бенефициента бе Безвъзмездна финансова помощ, за което Финансовите органи на ЕК трябваше да произведат максимално количество Финансови средства. По времето на получаване на толкова качествено Административно обслужване ЕК целеустремено извършваше Мониторинг на Проектите и Координаторите, обследвайки ги внимателно с големите си ръце.

Комуникацията и партньорството между ЕК и Бенефициента бяха превъзходни. Мерките, които предприемаха по пътя към целта, бяха повече от задоволителни. Никакви нередности не бяха установени при Верифицирането. ЕК предлагаще най-добър пример за управление на бенефициента. Последният от своя страна бе изцяло отдаден на Управлявашия орган и своите цели. Движенията им ставаха все по-бързи, и по-бързи, и по-бързи... Стонове се носеха из купетата на нощния влак. Чу се разтърсващ вик на удоволствие... *езултатите излязоха. Управляващият орган стовари всичките си финансови средства върку напращелите Проекти на Бенефициента. С възбуждащи кръгови движения Бенефициентът разнесе равномерно цялото количество по всички направления, обърна се към ЕК с поглед, изпълнен със задоволство, нежно прехапа устните си и бавно свали обратно полата обратно надолу. ЕК приглади доволно Структурните си фондове, пооправи костюма, погледна с превъзходство Бенефициента и седна обратно на мястото си.
Влакът продължи своя път в горещата лятна нощ.