Програма Защита на потребителя / Customer protection
1. Кратко описание

Основните цели на програмата са осигуряване на високо ниво на защита на потребителя главно чрез осигуряване на високо ниво на защита на потребителя, предимно чрез подобрено доказване, по-добро консултиране и представяне на потребителските интереси и осигуряване ефективно прилагане правилата за защита на потребителя, предимно чрез сътрудничество, информация, обучение и обезщетение.

2. Бенефициенти

• Обществени организации и НПО от държавите членки на ЕС
• Висши училища от държавите членки на ЕС или трети страни
• Учители и ученици, участващи в магистърски програми по проблемите на потребителите
• Длъжностни лица, занимаващи се със защита на потребителите
• Европейски потребителски организации, които са НПО и са получили мандат да представляват интересите на потребителите


3. Бюджет – 156.8 млн. евро


4. Допълнителна информация

http://ec.europa.eu/consumers/overvi...y/index_en.htm