http://www.ceetrust.org - обединение за гражданско общество за Централна и Източна Европа